+36709772588       1022 Budapest, Hankóczy Jenő u. 35.       1221 Budapest, Vihar u. 22.    
ayres terápia, dszit, terápia, tsmt, beszédindító torna

BESZÉDINDÍTÓ TORNA

ayres terápia, dszit, terápia, tsmt, beszédindító torna

A beszédindítást segítő torna egy irányított, felépített foglalkozás, amit a szülő otthon is gyakorolhat gyermekével. A torna az egész szervezetre gyakorol hatást, sokféle ingert nyújt az idegrendszernek. Hatással van az izomzatra, az egyensúly szervre, a bőrre, a látásra, hallásra.

Igyekszünk változatos, rendszeresen bevitt ingerekkel hatni az idegrendszerre. A gyakorlatok részben direkt, részben indirekt módon fejlesztik a beszédészlelést, beszédindítást.

A foglalkozás során használunk tornaszereket, hangszereket, bábokat, fejlesztő játékokat, de az eszközök mellett a legfontosabb a folyamatos, következetes fejlesztés, amelynek ugyanúgy részese a gyermek, mint a szülő. A megkésett beszédfejlődésnél óriási jelentősége van a korai fejlesztésnek. Egyéb alkalmazott fejlesztések: Ayres (DSZIT), TSMT, Ugrabugra ovis torna.

A megkésett beszédfejlődés első jelei:

  szegényes gagyogás az első életévben,
  első értelmes szavak késői kimondása,
  kétszavas mondatok késői alkotása,
  az instrukciók, szituációk meg nem értése gesztusok nélkül,
  három éves korban érthetetlen kiejtés,
  megkésett általános motorikus fejlődés,
  ügyetlen finommozgás.
ayres terápia, dszit, terápia, tsmt, beszédindító torna

  A mozgás jelentősége a beszéd fejlesztésben:

  A hangok képzése, szótagokká, szavakká tagolása egy-egy mozgásmintához van kötve. A beszéd megtanulásának képessége a mozgásrendszer fejlődésétől is nagyban függ. A beszéd különösen igényli a jól fejlődő nagy- és finommozgásokat és a jó mozgásészlelést.

  A beszédfejlődés előfeltételei:

  a hallás, a beszédkésztetés, a nyelvi minta, a környezeti feltételek, a mozgás, az észlelés.

  A NYELV

  az emberek közötti kommunikáció eszköze. Általa alakulnak ki emberi kapcsolatok, fejezzük ki gondolatainkat, érzéseinket. Közöljük egymással óhajainkat, feldolgozzuk élményeinket, összefüggéseket értünk meg, kérdéseket alkotunk, cselekvéseket tervezünk. Oly széles körben átszövi az élet minden területét, hogy hiányát, fejlődésének megkésését nagyon hamar érzékeljük a gyermekkel való kapcsolatteremtésben.

  A NYELV

  nem veleszületett tulajdonsága a gyermeknek, csak a feltételek születnek vele. A gyermeknek tanulási folyamatban kell a nyelvet és a beszédet elsajátítania. A környezet ösztönzése nélkül egy gyermek sem tanulná meg az anyanyelvét.

A beszédfejlődés megkésésének különböző okai vannak, ezért a fejlesztés is egyéni terápiával kezdődik. A fejlesztést megelőzi egy részletes felmérés.

  ayres terápia, dszit, terápia, tsmt, beszédindító torna

  Időpontegyeztetés

  Szabó Beáta

  +3670 9772588